Doprovázené poutě

Doprovázené poutě vycházejí z faktu, že v dobách minulých se lidé vydávali k svatým místům, aby po cestě nalezli milost a spojení s Bohem. Byl to způsob, jak se na nějakou dobu vytrhnout z profánního (všedního) světa povinností a vstoupit do posvátného světa toho, co nás přesahuje. Dodnes někteří lidé putují například do Santiaga de Compostella...Ne každý ale cítí potřebu (nebo odvahu) vydat se na několik týdnů na cestu. I takový člověk může ale mít užitek z kratšího (minimálně jednodenního) putování. Na rozdíl od sezení v zasedací místnosti (nebo jinde) dochází při putování automaticky k většímu souladu těla/ducha/duše: fyzický pohyb čistí hlavu a dodává energii, mysl je osvěžena přílivem dechu (ducha) a duše se raduje, že je v pro ni přirozením prostředí (v přírodě). Při putování je ve zvýšené míře možné využívat princip tzv. synchronicity - termín C.G.Junga odkazující na "vertikální" časovou osu - osu, která dává do souvislosti všechno to, co se děje v jeden okamžik. Vertikální časová osa synchronicity není kauzální ale symbolická. Umožňuje uvědomovat si souvislosti, které by jinak člověku mohly uniknout.

Putování probíhá typicky ve středních čechách kdekoliv dle přání klienta.

Kontakt

Olga Plíčková Týmlova 7
Praha 4
14000
724361078 olga.plickova@team.cz